Tìm kiếm Blog này

Xin quý công ty hướng dẫn cho chúng tôi thắc mắc về việc làm thẻ trạm trú cho người nước ngoài có giấy lao động do công ty bảo lãnh?
Giải đáp: Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động
chúng tôi cung cấp dịch vụ làm thẻ lao động và thẻ trạm trú cho người nước ngoài. Dịch vụ trọn gói đảm bảo khách hàng có nhiều tiện ích, tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc.


Công ty đã tiến hành xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài và đã nhận được kết quả ngày 11/2/2019. Giấy phép lao động có thời hạn làm việc từ ngày 15/2/2019 đến ngày 24/12/2020.

Theo quy định, sau khi cấp Giấy phép lao động, Công ty phải tiến hành xin cấp thẻ tạm trú (ký hiệu LĐ) cho người nước ngoài. Liên quan đến việc làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài, Công ty một số vướng mắc như sau:

Năm 2018, người lao động nước ngoài mà doanh nghiệp tiến hành xin cấp Giấy phép lao động đã được cấp thẻ tạm trú theo diện thăm thân (ký hiệu TT) do có chồng đang làm việc tại một công ty khác.

Sau khi tìm hiểu các quy định, Công ty được biết để làm được thẻ tạm trú theo bảo lãnh của Công ty, người lao động nước ngoài cần yêu cầu công ty mà chồng của người lao động nước ngoài đang làm việc làm thủ tục hoàn trả thẻ tạm trú hiện tại (ký hiệu TT), xuất cảnh ra khỏi Việt Nam, sau đó mới nhập cảnh và làm thẻ tạm trú (ký hiệu LĐ) theo thời hạn Giấy phép lao động do Công ty bảo lãnh.

Tuy nhiên, hiện tại, người lao động nước ngoài vẫn đang sống cùng chồng, và chồng vẫn đang làm việc tại công ty bảo lãnh làm thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài.

Như vậy, thẻ tạm trú hiện tại (ký hiệu TT) của người lao động nước ngoài vẫn được sử dụng đúng mục đích nhập cảnh và đúng công ty bảo lãnh.

Trong trường hợp này, người lao động nước ngoài có bắt buộc phải làm thủ tục hoàn trả thẻ tạm trú (ký hiệu TT) và làm lại thẻ tạm trú mới (ký hiệu LĐ) theo Giấy phép lao động hay không hay người nước ngoài có thể tiếp tục sử dụng thẻ tạm trú (ký hiệu TT) và không cần phải làm thẻ tạm trú theo bảo lãnh của Công ty?

Về vấn đề này, Nhân viên tư vấn dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người trả lời như sau:

Về nguyên tắc, người nước ngoài vẫn sống cùng chồng nên có thể sử dụng thẻ tạm trú (ký hiệu TT) đã được cấp để tiếp tục ở lại Việt Nam; tuy nhiên, việc họ đi làm phải được sự đồng ý của công ty đã bảo lãnh cấp thẻ tạm trú.

Do đó, để tránh vướng mắc cho người nước ngoài khi đi làm và thuận lợi cho đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát, quý Công ty nên làm thủ tục bảo lãnh cấp thị thực/thẻ tạm trú (ký hiệu LĐ) cho người nước ngoài. Để tiện lợi kiểm tra an ninh, thuận tiện đi lại quý công ty nên làm hồ sơ thay đổi ký hiệu thẻ trạm trú.

Quý công ty không bắt buộc phải thay đổi thẻ tam trú ngay lập tức (trừ khi gặp rắc rối kiểm tra an ninh). Khi hết hạn thẻ tạm trú ký hiệu TT, quý công ty có thể tiến hành thủ tục gia hạn tạm trú và thay đổi ký hiệu sang LĐ. Tuy nhiên, quý công ty phải có một thư giải trình nguyên nhân thay đổi ký hiệu và bằng chứng để hồ sơ nhanh hơn và tránh di chuyển nhiều lần.

Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ làm thẻ lao động và thẻ trạm trú cho người nước ngoài. Dịch vụ trọn gói đảm bảo khách hàng có nhiều tiện ích, tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc.

Thông tin liên hệ:
Chị An - Viber, Zalo: 0988.512.577 - Email: thanhnienmoi@gmail.com

Giải đáp: Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Xin quý công ty hướng dẫn cho chúng tôi thắc mắc về việc làm thẻ trạm trú cho người nước ngoài có giấy lao động do công ty bảo lãnh?
Giải đáp: Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động
chúng tôi cung cấp dịch vụ làm thẻ lao động và thẻ trạm trú cho người nước ngoài. Dịch vụ trọn gói đảm bảo khách hàng có nhiều tiện ích, tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc.


Công ty đã tiến hành xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài và đã nhận được kết quả ngày 11/2/2019. Giấy phép lao động có thời hạn làm việc từ ngày 15/2/2019 đến ngày 24/12/2020.

Theo quy định, sau khi cấp Giấy phép lao động, Công ty phải tiến hành xin cấp thẻ tạm trú (ký hiệu LĐ) cho người nước ngoài. Liên quan đến việc làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài, Công ty một số vướng mắc như sau:

Năm 2018, người lao động nước ngoài mà doanh nghiệp tiến hành xin cấp Giấy phép lao động đã được cấp thẻ tạm trú theo diện thăm thân (ký hiệu TT) do có chồng đang làm việc tại một công ty khác.

Sau khi tìm hiểu các quy định, Công ty được biết để làm được thẻ tạm trú theo bảo lãnh của Công ty, người lao động nước ngoài cần yêu cầu công ty mà chồng của người lao động nước ngoài đang làm việc làm thủ tục hoàn trả thẻ tạm trú hiện tại (ký hiệu TT), xuất cảnh ra khỏi Việt Nam, sau đó mới nhập cảnh và làm thẻ tạm trú (ký hiệu LĐ) theo thời hạn Giấy phép lao động do Công ty bảo lãnh.

Tuy nhiên, hiện tại, người lao động nước ngoài vẫn đang sống cùng chồng, và chồng vẫn đang làm việc tại công ty bảo lãnh làm thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài.

Như vậy, thẻ tạm trú hiện tại (ký hiệu TT) của người lao động nước ngoài vẫn được sử dụng đúng mục đích nhập cảnh và đúng công ty bảo lãnh.

Trong trường hợp này, người lao động nước ngoài có bắt buộc phải làm thủ tục hoàn trả thẻ tạm trú (ký hiệu TT) và làm lại thẻ tạm trú mới (ký hiệu LĐ) theo Giấy phép lao động hay không hay người nước ngoài có thể tiếp tục sử dụng thẻ tạm trú (ký hiệu TT) và không cần phải làm thẻ tạm trú theo bảo lãnh của Công ty?

Về vấn đề này, Nhân viên tư vấn dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người trả lời như sau:

Về nguyên tắc, người nước ngoài vẫn sống cùng chồng nên có thể sử dụng thẻ tạm trú (ký hiệu TT) đã được cấp để tiếp tục ở lại Việt Nam; tuy nhiên, việc họ đi làm phải được sự đồng ý của công ty đã bảo lãnh cấp thẻ tạm trú.

Do đó, để tránh vướng mắc cho người nước ngoài khi đi làm và thuận lợi cho đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát, quý Công ty nên làm thủ tục bảo lãnh cấp thị thực/thẻ tạm trú (ký hiệu LĐ) cho người nước ngoài. Để tiện lợi kiểm tra an ninh, thuận tiện đi lại quý công ty nên làm hồ sơ thay đổi ký hiệu thẻ trạm trú.

Quý công ty không bắt buộc phải thay đổi thẻ tam trú ngay lập tức (trừ khi gặp rắc rối kiểm tra an ninh). Khi hết hạn thẻ tạm trú ký hiệu TT, quý công ty có thể tiến hành thủ tục gia hạn tạm trú và thay đổi ký hiệu sang LĐ. Tuy nhiên, quý công ty phải có một thư giải trình nguyên nhân thay đổi ký hiệu và bằng chứng để hồ sơ nhanh hơn và tránh di chuyển nhiều lần.

Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ làm thẻ lao động và thẻ trạm trú cho người nước ngoài. Dịch vụ trọn gói đảm bảo khách hàng có nhiều tiện ích, tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc.

Thông tin liên hệ:
Chị An - Viber, Zalo: 0988.512.577 - Email: thanhnienmoi@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét